$kac) { $yeniad = substr($ktitle, 0, $kac).".."; } else { $yeniad=$ktitle; } return $yeniad; } //Random uret function UniqueRands($min, $max, $keys){ static $retval = array(); $x = rand($min,$max); if(!in_array($x,$retval)){ array_push($retval, $x); } if($keys > count($retval)){ UniqueRands($min, $max, $keys); } return $retval; } function araz($sadi) { $sadi = strtr($sadi, "IĞÜŞİÖÇÄ", "iğüşiöçä"); /* $sadi = str_replace("ğ","g",$sadi); $sadi = str_replace("ä","a",$sadi); $sadi = str_replace("ş","s",$sadi); $sadi = str_replace("ß","ss",$sadi); $sadi = str_replace("Ğ","g",$sadi); $sadi = str_replace("Ş","s",$sadi); $sadi = str_replace("ı","i",$sadi); $sadi = str_replace("İ","i",$sadi); $sadi = str_replace("Ö","o",$sadi); $sadi = str_replace("ö","o",$sadi); $sadi = str_replace("Ü","u",$sadi); $sadi = str_replace("ü","u",$sadi); $sadi = str_replace("ç","c",$sadi); $sadi = str_replace("Ç","c",$sadi); */ $sadi = str_replace("<","",$sadi); $sadi = str_replace(">","",$sadi); $sadi = str_replace("'","",$sadi); $sadi = str_replace("\"","",$sadi); $sadi = str_replace("\\","",$sadi); $sadi = str_replace(";","",$sadi); $sadi = str_replace("*","",$sadi); $sadi = str_replace("%","",$sadi); $sadi = str_replace("(","",$sadi); $sadi = str_replace(")","",$sadi); $sadi = str_replace("^","",$sadi); $sadi = str_replace(",","",$sadi); $sadi = str_replace("/","",$sadi); $sadi = str_replace("?","",$sadi); $sadi = str_replace("ä±","ı",$sadi); $sadi = str_replace("&","",$sadi); $sadi = str_replace("#","",$sadi); $sadi = str_replace("=","",$sadi); $sadi = str_replace("\$","",$sadi); $sadi = str_replace("_","-",$sadi); $sadi = str_replace(" ","-",$sadi); $sadi = str_replace("--","-",$sadi); $sadi = str_replace("--","-",$sadi); $sadi = str_replace("--","-",$sadi); $sadi = trim($sadi); //$sadi = ereg_replace("[^A-Za-z0-9çığşüö.-]", '', $sadi); return strtolower($sadi); } function araz2($sadi) { //$sadi = strtr($sadi, "IĞÜŞİÖÇÄ", "iğüşiöçä"); $sadi = str_replace("ğ","g",$sadi); $sadi = str_replace("ä","a",$sadi); $sadi = str_replace("ş","s",$sadi); $sadi = str_replace("ß","ss",$sadi); $sadi = str_replace("Ğ","g",$sadi); $sadi = str_replace("Ş","s",$sadi); $sadi = str_replace("ı","i",$sadi); $sadi = str_replace("İ","i",$sadi); $sadi = str_replace("Ö","o",$sadi); $sadi = str_replace("ö","o",$sadi); $sadi = str_replace("Ü","u",$sadi); $sadi = str_replace("ü","u",$sadi); $sadi = str_replace("ç","c",$sadi); $sadi = str_replace("Ç","c",$sadi); $sadi = str_replace("_","-",$sadi); $sadi = str_replace(" ","-",$sadi); $sadi = str_replace("--","-",$sadi); $sadi = str_replace("--","-",$sadi); $sadi = str_replace("--","-",$sadi); $sadi = trim($sadi); $sadi = preg_replace("[^A-Za-z0-9\-]", '', $sadi); return strtolower($sadi); } function url_yap_bunu($sadi) { //$sadi = strtr($sadi, "IĞÜŞİÖÇÄ", "iğüşiöçä"); $sadi = str_replace("ğ","g",$sadi); $sadi = str_replace("ä","a",$sadi); $sadi = str_replace("ş","s",$sadi); $sadi = str_replace("ß","ss",$sadi); $sadi = str_replace("Ğ","g",$sadi); $sadi = str_replace("Ş","s",$sadi); $sadi = str_replace("ı","i",$sadi); $sadi = str_replace("İ","i",$sadi); $sadi = str_replace("Ö","o",$sadi); $sadi = str_replace("ö","o",$sadi); $sadi = str_replace("Ü","u",$sadi); $sadi = str_replace("ü","u",$sadi); $sadi = str_replace("ç","c",$sadi); $sadi = str_replace("Ç","c",$sadi); $sadi = str_replace("_","-",$sadi); $sadi = trim($sadi); $sadi = str_replace(" "," ",$sadi); $sadi = str_replace(" "," ",$sadi); $sadi = str_replace(" "," ",$sadi); $sadi = str_replace(" ","-",$sadi); $sadi = str_replace("--","-",$sadi); $sadi = str_replace("--","-",$sadi); $sadi = str_replace("--","-",$sadi); $sadi = str_replace("--","-",$sadi); $sadi = preg_replace("[^A-Za-z0-9\-]", '', $sadi); return strtolower($sadi); } function cvx($string,$to="iso-8859-9",$from="utf8") { if($to=="iso-8859-9" && $from=="utf8"){ $str_array = array( chr(196).chr(177) => chr(253), chr(196).chr(176) => chr(221), chr(195).chr(182) => chr(246), chr(195).chr(150) => chr(214), chr(195).chr(167) => chr(231), chr(195).chr(135) => chr(199), chr(197).chr(159) => chr(254), chr(197).chr(158) => chr(222), chr(196).chr(159) => chr(240), chr(196).chr(158) => chr(208), chr(195).chr(188) => chr(252), chr(195).chr(156) => chr(220) ); return str_replace(array_keys($str_array), array_values($str_array), $string); } return trim($string); } function enkod ($string,$to="iso-8859-9",$from="utf8") { if($to=="iso-8859-9" && $from=="utf8"){ $str_array = array( chr(196).chr(177) => chr(253), chr(196).chr(176) => chr(221), chr(195).chr(182) => chr(246), chr(195).chr(150) => chr(214), chr(195).chr(167) => chr(231), chr(195).chr(135) => chr(199), chr(197).chr(159) => chr(254), chr(197).chr(158) => chr(222), chr(196).chr(159) => chr(240), chr(196).chr(158) => chr(208), chr(195).chr(188) => chr(252), chr(195).chr(156) => chr(220) ); return str_replace(array_keys($str_array), array_values($str_array), $string); } return $string; } function ands($min, $max, $keys){ static $retval = array(); $x = rand($min,$max); if(!in_array($x,$retval)){ array_push($retval, $x); } if($keys > count($retval)){ ands($min, $max, $keys); } return $retval; } /* $parca=$_SERVER['HTTP_REFERER']; if (preg_match("/google.com/i", $parca)) { $parca=parse_url($parca); $parca=$parca['query']; $parca=parse_str($parca,$parx); $vubbu=enkod($parx['q']); $vubbu=araz($vubbu); $vubbu=str_replace('-',' ',$vubbu); $vubbu = preg_replace('/\s\s+/', ' ', $vubbu); //echo $vubbu; if (!preg_match("/site(.*)pakoyun.com/i", $vubbu)) { @mysql_query("INSERT INTO fazla_kelima (no,kelime) VALUES('','$vubbu')"); } } */ function begenme($deger,$oyun_id){ switch($deger){ case 1: $hucre = 'begenme';$str = 'Beğendim'; break; case 2: $hucre = 'begenmeme';$str = 'Beğenmedim'; break; } $nr = mysql_query("select * from fazla_oylama where oyun_id = '".$oyun_id."'"); if(mysql_num_rows($nr) == 0){ mysql_query("insert into fazla_oylama values(".$oyun_id.",0,0);"); } mysql_query("update fazla_oylama set ".$hucre." = ".$hucre." + 1 where oyun_id = ".$oyun_id.""); $r = mysql_fetch_array($nr); return "(".$r[$hucre].")"; } ?> Pak Oyun | Her Gün 5 Yeni Harika Oyunla Sizi Buluşturan Kaliteli Oyun Sitesidir
Pakaoyun; içerisinde, en popüler ve yeni oyunlar barındıran, keyifli vakitler geçirebileceğiniz, kolay oyunlardan en zorlarına varana kadar her türlü oyunu bulabileceğiniz, size bedava oyunlar sunan bir oyun portalıdır.
Online Okey
Online Okey Oyunu Oyna
Kameralı Okey ile farklı bir okey deneyimine hazır olun!

Oyun Ara

Hayranların arasına katıl, yeniliklerden ilk sen haberdar ol.

Oyunlar

En Çok Oynanan OyunlarYeni Oyunlar
En Son Oynanan Oyunlar
Henüz listenize oyun eklememişsiniz.

Oyun sayfalarında

butonuna basarak kendi oyun listenizi oluşturabilirsiniz.