Fazlaoyun performans calismasinda.. Birazdan oyuna devam..